Urodziłem się w zeszłym wieku i od samego początku chciałem zapanować nad żywiołami i materią. Przedszkolny plan zostania alchemikiem ziścił się całkowicie - po latach edukacji objawiłem się jako Al-chemik. Chemia pozwalała mi na eksperymentowanie, bawienie się materią i jej przekształcanie, więzienie lub uwalnianie energii, ale wciąż mi było mało...
Wcześniej podejmowałem próby zmagania się z rysunkiem i malowaniem i nagle w moim życiu pojawiła się ceramika.
Spełnienie trójwymiaru i przestrzeni, którego nie dał mi rysunek i walka z żywiołami.
Ziemia, woda, powietrze, ogień - wszystko to trzeba połączyć by powstał ceramiczny efekt. Czasami zaskakujący i niespodziewany, ale z każdym rokiem pracy coraz bardziej przewidywalny.
Wciąż się rozwijam i uczę. Wciąż ponawiam walkę o to by głowa, ręce i materia stały się jednością, ale kiedy tak się dzieje satysfakcji i radości nie da się z niczym porównać.
_________________________________
I was born in the previous century and from the very beginning I wanted to reign over the elements and the matter. My kindergarten dream of becoming alchemist came totally true – after few years of education I turned up as Al-chemist. Chemistry allowed me to experiment, to play with matter, to transform it, to retain or release energy. Nonetheless, it was still not enough for me…
I previously took my chances in drawing and painting. All of a sudden, ceramics came into my life. The realization of 3D and space which I couldn’t find neither in drawings nor in my struggles with elements.
Earth, water, air, fire – all you need to mix to obtain ceramic result. Sometimes it is surprising and unexpected, but as the years pass the effect is more and more predictable.
I keep on learning and evolving. I keep on fighting to achieve the stage when my head, hands and the matter become one. And when it happens, my satisfaction and joy cannot be compared to anything else.


Kalendarium


Wiecej informacji z kalendarium w sekcji Wydarzenia

17.05-26.06.2017

Wystawa "Odnaleźć Afrykę"

10.06.2017

13. Warszawskie Spotkania Ceramiczne


lipiec 2017

Plener w Orońsku